מועדון השחמט

מועדון השחמט של קריית ים נערך לשנת הפעילות הבאה וממשיך לצבור חברים חדשים


מועדון השחמט של קריית ים נערך לשנת 

הפעילות הבאה וממשיך לצבור חברים 

חדשים